Disclaimer

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Aannemersbedrijf Heetebrij geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan noch voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van gestuurde e-mails of andere elektronische berichten. Tenzij expliciet anders is aangegeven behoren alle rechten en informatie toe aan Aannemersbedrijf Heetebrij, inclusief copyrights en intellectuele eigendomsrechten. Het is gebruikers toegestaan kopieën te maken voor hun eigen persoonlijk gebruik. Ander gebruik, bijvoorbeeld voor commerciële doeleinden, is verboden tenzij Aannemersbedrijf Heetebrij daarin uitdrukkelijk schriftelijk heeft toegestemd.